نامه
زمان: 15 آبان 1358 / 15 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: خانوادگی
مخاطب: ثقفی، میرزا محمد (1)
بسم الله الرحمن الرحیم
از خداوند تعالی سلامت و صحت و عافیت وجود مبارک را خواستارم. از جناب آقای حاج میرزا حسن (2) استفسار از سلامت وجود عالی نمودم، مژده سلامت وجود شریف را دادند. امید است عافیت کامل حاصل شود، و به زیارت وجود مبارک نایل شوم. اینجانب بحمدالله سلامت، لکن گرفتاری بسیار زیاد و توقعات روزافزون است. از حضرتعالی امید دعای خیر دارم. چنانچه دعاگوی وجود مبارک هستم. خانم بحمدالله سلامت هستند و دعاگو. دست مبارک را می‌بوسند. والسلام علیکم و رحمة الله.
15 ذی الحجه 99
روح الله الموسوی الخمینی