اسلامی شد، کارتان چه شد؟»
اینها همه برای این است که نگذارند جمهوری اسلامی باشد. جواب این است که جمهوری اسلامی آن محتوایی که باید داشته باشد تا حالا نشده. جمهوری اسلامی هست؛ یعنی نظام را به هم زدید شما، نظام دیگر پیدا شد، لکن مهلت ندادند این مَفْسَده جوها، و این انگلهایی که برای دیگران کار می‌کنند و می‌خواهند نگذارند ملت ما به سعادتش برسد. اینها نمی‌گذارند که محتوای جمهوری اسلامی پیاده بشود. اینها برای همین قانون اساسی این قدر فعالیت می‌کنند که نشود این. اینها از گذشتن این قانون اساسی از رأی عمومی وحشت دارند، چنانچه وحشت داشتند از رفراندم. اینها از اسلام وحشت دارند و می‌خواهند نشود. یک وقت با زور می‌خواستند نشود و نمی‌گذاشتند در زمان رژیم سابق، حالا با حیله می‌خواهند نگذارند، ایجاد یأس بکنند در ملت که «چه شد؟ آنی که شما خواستید که نشد». و حال آنکه آنی که ملت خواست شد.
تلاش برای تحقق محتوای اسلام
ملت، آزادی می‌خواست، الآن آزاد است. و استقلال می‌خواست، الآن مستقل است. هیچ حکومتی بر او نمی‌تواند [حکم‌] بکند. همان امریکا و همه قدرتش؛ یک عدّه جوان می‌روند می‌ریزند، [سفارتش‌] را می‌گیرند، و مفسده جوئیها را می‌گیرند و قبضه می‌کنند آن لانه فساد را و نمی‌تواند امریکا کاری بکند در اینجا. این استقلال ماست. و حکومت اسلامی هم می‌خواستید، جمهوری اسلامی می‌خواستید، آن هم به حسب رأی خودتان شده است. آنکه نشده است محتوای جمهوری اسلامی است - که پیاده شدن همه احکامی [است‌] که در اسلام هست و در جمهوری اسلامی باید باشد - او البته وقت می‌خواهد، وقتش طولانی باید باشد.
یک چیزی که در پنجاه و چند سال اقلًّا و - 2500 سال - تربیتهای فاسدی بوده است، تبلیغات فاسدی بوده است، مغزها را یک مغز دیگر کردند، تا آمده اینها تبدیل بشود به یک انسان اسلامی. طولانی است این، لکن ملت ما نباید زن و مردش، خانمش و آقایش‌