سخنرانی
زمان: 29 شهریور 1358 / 28 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: تدریجی بودن اصلاحات بعد از انقلاب
حضار: بانوان عضو انجمن اسلامی تربت حیدریه
بسم الله الرحمن الرحیم
تدریجی بودن اصلاحات بعد از انقلاب
یک صحبت، سرِ کمبودها و اشکالات و جهاتی است که نه تنها شما به آن مبتلا هستید، در سرتاسر کشور تقریباً این ابتلا هست. بعد از هر انقلاب هم نباید انتظار این داشت که تا این انقلاب آن چپاولگرها را بیرون کرد، یکدفعه پشت آن دیوار یک گلستانی باشد. اینها کوشش کردند در طول مدت، خصوصاً در این پنجاه سال؛ پنجاه و چند سال که همه نیروهای انسانی و غیرانسانی را از بین ببرند. و قلم و قَدَم و مطبوعات و همه اینها هم در خدمتشان بود، رادیو - تلویزیون و سینماها و همه چیز در خدمتشان بود، برای اینکه جوانهای ما را به تباهی بکشند و مملکت ما را از هستی ساقط کنند و یک چند روزی خودشان به عیش و عشرت بپردازند. و بعد از یک همچو انقلابی که آنها را کنار زدید، توقع نداشته باشید که فوراً همه چیز مطابق دلخواهتان عمل بشود، این باید بتدریج بشود. بعضی از انقلابها در صورتی که امکاناتشان بسیار زیاد بوده است - مثل انقلاب اکتبر - بعد از قریب شصت و چند سال باز هم نتوانستند اصلاح کنند، و باز هم با دیکتاتوری و فشار رفتار می‌کنند.
برتری انقلاب ایران بر دیگر انقلابها
انقلاب ایران بحمدالله از تمام انقلابهایی که در دنیا واقع شده است بهتر است. و این را باید «انقلاب سفید» اسمش را گذاشت؛ نه آن انقلابی که محمدرضا می‌گفت؛ یعنی انقلابی است که ضایعاتش کم بوده؛ ولو خوب، داشته است؛ زیاد هم ضایعات داشت؛ اما
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>