بیانات
زمان: 1 مهر 1358 / 1 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: جدا بودن حساب جاسوسان از اکثریت مردم مسلمان کردستان
مخاطب: مکْری، محمد (سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی سابق)
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
ما با محبت و در نهایت برادری با آنان رفتار کرده ایم. و حساب عده بسیار کم که با مراکز جاسوسی غربی و صهیونیستی ارتباط دارند و احیاناً خود را به کشورهای سوسیالیستی مرتبط می‌دانند از حساب اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان کردستان جداست.
[امام در پایان این دیدار برای موفقیت آقای مُکْری در مأموریتشان دعا کردند.]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>