مصاحبه
زمان: 2 مهر 1358 / 2 ذی القعده 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: مسائل مختلف ایران و جهان
مصاحبه کننده: اوریانا فالاچی
سؤال: [من قبل از هر چیز، مرگ مرحوم طالقانی را به شما تسلیت عرض می‌کنم.]
جواب: ان شاء الله موفق باشند. تشکر می‌کنم از تسلیت ایشان.
- [امیدوارم حضرت امام به سؤالاتی که من می‌کنم که شاید بعضیها به ظاهر مسخره بیاید و بعضیها ناراحت کننده باشد، ولی امیدوارم که با صبر و حوصله‌ای که من در ایشان می‌بینم به سادگی جواب بدهند.]
- بگویید که اگر سؤالها بخواهد زیاد باشد من وقت ندارم و محدود باشد. یک چند سؤالی باشد عیب ندارد. سؤالها را انتخاب کنید و آن سؤالی که مهم است بکنید. برای اینکه زیاد طول می‌کشد.
- [حضرت امام خمینی! ایران در دست شماست و حرفهای شما کاملاً مورد قبول است و حرفهای شما قانون می‌شود در این کشور و حالت اجرایی پیدا می‌کند. در مملکت بعضیها هستند که فکر می‌کنند در این کشور آزادی نیست. حضرتتان چه می‌فرمایید؟]
- بگویید که ایران در دست من نیست، در دست ملت است. و ملت هم کسی که خدمتگزار باشد و مصالحشان را بخواهد، با آزادی مطلق، به او ممکن است رو بیاورد. و شما ملاحظه کردید در فوت مرحوم آقای طالقانی سرنیزه‌ای نبود، زوری نبود، مردم با آزادی ریختند در خیابانها و همه ایران منقلب شد. این نه این است که آزادی بدون قانون وجود داشته باشد، آن آزادی نیست. منتها آزادی است که مردم روی محبت و عشقشان و روی یک مبادی و مبادی الهی به بعضی اشخاص که اینها را می‌شناختند به اینکه الهی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>