حکم انتصاب آقای حسن حبیبی به سمت وزیر فرهنگ و آموزش عالی
 •   حکم
  زمان: 16 آبان 1358 / 16 ذی الحجه 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی
  مخاطب: حبیبی، حسن
  بسمه تعالی
  جناب آقای دکتر حسن حبیبی
  طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>