حکم
زمان: 16 آبان 1358 / 16 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی
مخاطب: حبیبی، حسن
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسن حبیبی
طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>