حکم
زمان: 16 آبان 1358 / 16 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب وزیر آموزش و پرورش (1)
مخاطب: رجایی، محمدعلی
بسمه تعالی
جناب آقای محمدعلی رجایی
طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی