بیانات در جمع فرهنگیان لنگرود (رفع خرابی‌ها با همت ملت)
 •   بیانات
  زمان: 31 شهریور 1358 / 30 شوال 1399
  مکان: قم
  موضوع: رفع خرابیهای فراگیر رژیم پهلوی با همت ملت
  حضار: فرهنگیان لنگرود
  [امام فرمودند:] نظیر این مسائل و مشکلات در تمام مملکت وجود دارد، که بتدریج بایستی حل شود. و ما بزودی در همین زمینه پیامی به ملت خواهیم داد.
  [همچنین جمعی از اهالی بوشهر در دیدار با امام، گزارشی از شیوع فحشا و فساد در منطقه و نیز پیشنهاداتی ارائه نمودند.]
  [امام فرمودند:] آنها کوشش کردند همه جای مملکت را خراب کنند، و افکار جوانهای مملکت و اعمال آنها را خراب کردند. و ما پس از انقلاب، بتدریج و با همت همه اقشار، این خرابیها را، فسادهای اخلاقی و اجتماعی را رفع خواهیم کرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>