سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی کارکنان مخابرات (حظف مسیر حق)
 •   سخنرانی
  زمان: ظهر 10 مهر 1358 / 10 ذی القعده 1399 (1)
  مکان: قم
  موضوع: بیان حقانیت و آثار آن - حفظ مسیر حق
  حضار: اعضای انجمن اسلامی کارکنان بی‌سیم مخابرات مرکز تهران
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حق پیروز است
  گفتید حق پیروز است. حق پیروز است. و ما مادامی که در مسیر حق باشیم، پیروز هستیم و باطل منکوب است. و مادامی که در طریقِ باطل است، منکوب خواهد بود. مواجهه حق و باطل در این زمانی که ما بودیم این دو مطلب را ثابت کرد؛ ملت حق بود، و مقابل ملت صفوف باطل. باطل مجهز به همه جِهاز نظامی و جنگی، و حق بدون اینکه از جهازات جنگی ظاهری و از ساز و برگ جنگی برخوردار باشد، با مجهز بودنش به ایمان و حق، پیروز شد. پس حق پیروز است، ما شاهد بودیم او را. شما حق بودید که فریاد می‌کردید ما اسلام را می‌خواهیم و کفر و شرک و چپاول و زورگویی را نمی‌خواهیم. آنها باطل بودند و در مقابل شما ایستاده بودند، و می‌خواستند آن رژیم را حفظ کنند. هم قدرتهای داخلی، و هم قدرتهای عظیم خارجی، و هم وابستگان داخلی - چه از اهل قلم و بیان، و چه از اهل عمل و ساز و برگ جنگی - مع ذلک، ملت ما با قدرت «الله اکبر» بر این ساز و برگهای بزرگ جنگی آنها غلبه کرد و پیروز شد. و حق پیروز شد، و همیشه حق پیروز است. لکن ما باید فکر این باشیم که مسیرمان مسیر حق باشد.
  ملت ما در یک جنبش اسلامی، که همه قشرها را گرفته بود، زنها، مردها، بچه‌ها، بزرگها، در خیابان ریختند، و با ندای حق و اراده مصممِ حق طلبی غلبه کردند بر باطل و پیروز شدند بر باطل. اگر این مسیر حق را حفظ بکنید، ملت ما این مسیر را حفظ بکند،

 • پیروز خواهد بود برای اینکه حق هست. و اگر خدای نخواسته انحرافی از حق پیدا بشود، حق پیروز است؛ لکن ما حق نیستیم. قاعده «حق پیروز است» صحیح است.
  موسی - علیه السلام - با یک عصا غلبه کرد بر فرعون. و پیغمبر - صلی الله علیه و آله و سلم - با دست خالی، با یک عدّه معدود، بی ساز و برگ، هیچ چیز نداشتند - منزل هم نداشتند، یک عده‌ای بودند که توی مسجد - آنهائی که - «اصحاب صُفَّه» یک دسته‌ای بودند که از باب اینکه هیچ منزل نداشتند، هیچ چیز نداشتند، آمده بودند همه با هم توی مسجد، یک گوشه‌ای از مسجد را منزل قرار داده بودند. و «اصحاب صُفّه» به ایشان می‌گفتند. در جنگها وقتی که اینها می‌رفتند، هر چند نفرشان یک دانه شمشیر. آن هم چه شمشیری! یک شمشیری که مناسب آن وقت بود، با لیف خرما آن را آویزان کرده بودند به خودشان. هر چند نفرشان هم یک اسب و یک شتر داشتند - لکن حق بودند، و حق پیروز است. همین عدّه معدودِ کم بر امپراتوری روم و ایران، که آن وقت تمام عالم تقریباً معموره، (1) تحت نفوذ این دو امپراتوری بود، غلبه کردند، شکست‌شان دادند. عدّه معدود، کم، لکن حق بودند و ایمان داشتند، با ایمان پیش بردند.
  حقانیت در اسلامی بودن در تمام شئون
  مادامی که ما حق باشیم، پیروز هستیم. حق بودن به این است که ما همه چیزمان را اسلامی کنیم: عقایدمان عقاید اسلام باشد؛ ایمان را در قلبمان تقویت کنیم؛ اعمالمان را تطبیق بدهیم با اسلام، با قرآن؛ و اخلاقمان را مهذَّب کنیم، تطبیق بدهیم با اسلام. اگر این طور بشویم، ما حقّیم، و حق هم پیروز است. ولو اینکه در میدان کشته بشویم، ولو اینکه عقب نشینی کنیم، لکن پیروزیم؛ برای اینکه مکتبمان پیروز است، حق است، و حق پیروز. کوشش کنید که مسیرتان همان مسیر حق باشد. امروز که ملت ما بحمدالله قدرتهای بزرگ را کنار زده و قدرت، دست دولت و ملت آمده است، کوشش کنند، هم دولت، و هم ملت، هم دادگاهها، و هم پاسدارها، و هم شهربانیها، و هم لشکریها، کشوریها،

 • ادارات، همه، که مسیرشان را همان مسیر حق قرار بدهند تا پیروز بشوند.
  روز شکست؛ روز کناره گیری از حق
  آن روزی که دیدید ما خدای نخواسته رو به شکست رفتیم، بدانید که از حق داریم کنار می‌رویم. مادامی که این نهضت جلو رفت و همه با هم، بدون اینکه نظر بکنند به اینکه چه دارند و چه عاید من می‌شود و اداره‌ام چه جور اداره‌ای است، کسبم چه جور است، بدون نظر به این، آن وقتی که به خیابانها می‌ریختید در مقابل تانک و توپها هیچ فکر این نبودید که امشب وقتی بروم منزل، رختخوابم چه جوری است، نمی‌رفتید منزل، یا شامم چه جوری است، شام هم نمی‌خوردید، در فکر این بودید که حق را غلبه بدهید بر باطل، و حق بودید و غلبه دادید. حالایی که بحمدالله یک پیروزی نِسْبی دستتان آمده است و قدرت به دست شما آمده است، باید فکر این باشید که حق را اجرا بکنید. اگر قدرتمند در این زمان بخواهد با قدرت خودش قدم بردارد و ملاحظه حق را نکند، این باطل می‌شود. و باطل منکوب است در مقابل حق.
  اراده حق و تحوّل روحی جوانان
  فکر این باشید که این نهضت تا اینجا که آمده است با کلمه حق، با اراده حق، با تحولی که در جوانهای ما، چه زن و چه مرد، پیدا شد که شهادت را آرزو می‌کردند - و حالا هم می‌کنند و حالا هم بعضی از خانمها می‌آیند می‌گویند شما دعا کنید ما شهید بشویم. بعضی از برادرها می‌گویند که دعا کنید ما شهید بشویم - این تحول روحی و فکری که در ملت ما - همه طبقاتش - پیدا شد، و همه هم یک مطلب را دنبال کردند و آن جمهوری اسلامی، این باعث پیروزی شد، برای اینکه حق بود، و حق پیروز است. این را باید حفظ بکنید. من که اینجا نشستم و شما که در ادارات یا در جاهای دیگر هستید - و من از شما تشکر می‌کنم که وقتی که پاریس بودیم، این مخابرات به ما خیلی کمک کردند، مطالب ما را در عین حالی که آن وقت همه چیز تحت قدرت آنها بود و تحت کنترل بود، حتی آن وقتی که تعطیل هم کرده بودند، اینها حرفهای ما را می‌رساندند به همه جا، من خیلی از
 • ایشان تشکر می‌کنم، و آنها هم سهم بزرگی در پیروزی ما داشتند و پیروزی خودشان، لکن باید این مطلب حفظ بشود - شما هر جا هستید، ما هر جا هستیم، آن کاری که انجام می‌دهیم، آن کار، کارِ حق باشد. دنبال حق برویم، دنبال این نرویم که یک کاری پیدا کنیم منفعتش زیاد باشد؛ یک کاری بکنیم عنوانش زیاد باشد. این منفعتها و این عنوانها و همه اینها از بین خواهد رفت، آنکه باقی می‌ماند حق است که باقی می‌ماند. کاری بکنید که این حق را حفظ بکنید؛ و این نهضت را با اجتماع و با حق جلو ببرید. و من امیدوارم که این حق محفوظ بماند. و همه شما مؤید و موفق باشید، و این نهضت را به جلو ببرید و پیروز کنید ان شاء الله. خداوند همه شما را سلامت نگه دارد و حفظ کند؛ و ما و شما را در راه حق هدایت کند. و سلام بر همه شما؛ ان شاء الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>