پیام
زمان: 7 آذر 1358 / 8 محرّم 1400
مکان: قم
موضوع: رأی به قانون اساسی جمهوری اسلامی
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
خواهران و برادران! محرّم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان، اسلام زنده شد و از توطئه عناصر فاسد و رژیم بنی امیه که اسلام را تا لب پرتگاه برده بودند رهایی بخشید. اسلام از اول پیدایش با خون شهیدان و مجاهدان آبیاری شد و به ثمر رسید. اسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدانِ ملت ما حیات خود را باز یافت.
در این موقع که بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشنفکران رسید، عناصر توطئه‌گر که با قدم و قلم می‌خواستند جمهوری اسلامی تصویب نشود و رأی نیاورد، اینک می‌خواهند به ثمر نرسد. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر [ین‌] ثمره جمهوری اسلامی است، و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته و از رأی دادن و حضور در حوزه‌های رأی گیری خودداری کنید. اسلام، بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکال قابل رفع، از اساس آن صرف نظر نمایید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم (1) - که در نظر گرفته‌اند - رفع شود. عزیزان کُرد و عرب و بلوچ و ترکمن و سایر قشرهای محترم! اسلام برای همه و به نفع همه است، و جمهوری اسلامی ان شاء الله تعالی تأمین تمام نابسامانیها را می‌کند. عناصری که در اطراف - از آن جمله مناطق کردنشین و مناطقی که‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>