حکم
زمان: 7 آذر 1358 / 8 محرّم 1400
مکان: قم
موضوع: انتصاب وزیر پست و تلگراف
مخاطب: قندی، محمود
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمود قندی (1) طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده‌دار شده‌اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی