و ما با ملتها خوب هستیم.
ترفندهای دشمنان
اینها با هر طریقی که شده است می‌خواهند که این نهضت را آلوده کنند. الآن - از قراری که شنیدم - راجع به این جوانهای پاکی که رفتند در این مراکز فساد، (1) این جوانهایی که من نمی‌شناسمشان، لکن از عمل معلوم است که عمل انسانی بوده، پاک بوده - اشخاصی هم که می‌شناسند می‌گویند که مسْلم هستند - خوب، الآن یک دسته‌ای از همین خرابکارها و همینهایی که سنگ ملت را به سینه می‌زنند، اینها را با توطئه خودشان می‌خواهند بدنام کنند اینها را توی ملت. بگویند باید این اسناد را بیاورند، همین امروز بیاورند اینجا والّا خودشان چه جورند. آقا، اسناد امریکاست. اسناد کسی است که ورزیده شده در توطئه. مگر او این را می‌شود آوردش آنجا و علنی گفت که یک همچو، مگر این طوری نوشته‌اند آنجا که قضیه چیست. فلان حزب با ماست. فلان جمعیت با ما.
اینطوری نیست. اینها را با حروف می‌نویسند. یکجا نمی‌نویسند. اسنادش را آنی که مهم بوده است در نظرِ آنها، بعد از چهار - پنج ساعت، آن چند ساعتی که اینها نتوانستند به آنها دستیابی کنند، از بین بردند. یک مقدارش هم که مجال نشده، و به نظر آنها دیگر خیلی مهم نبود، باقی مانده. اینها مجال لازم دارد تا اینکه بشود کشفش کرد چه است. لکن مع ذلک مفسده جوها شروع کردند به سمپاشی، و می‌خواهند چهره این جوانها و چهره نورانی این جوانها را پیش ملت لکه‌دار کنند. ملت بیدار باشند، به این حرف مُفتها گوش نکنند. اینها عمّال همانها هستند. هر کسی راجع به اینها کارشکنی بخواهد بکند، می‌خواهند این لانه جاسوسی را از دست اینها بیرون بیاورند و اینها را پیش ملت لکه‌دار بکنند تا اینکه اربابانشان بتوانند باز تاخت و تاز بکنند. ملت بیدار باشند، توجه داشته باشند. به این توطئه‌هایی که از طرف خود آنها دارد می‌شود، و روابط هست بینشان و این افراد ناصالح، اینها می‌خواهند کاری بکنند که این به جوانهای پاکدل ما، آنها تهمت بزنند