حالا مأیوس شدند بعض طوایف. می‌بینند که خوب این قدم هم که برداشته شد. دیگر چه بکنند؟ حالا افتادند به اینکه تظاهر کنند که ما این قانون اساسی را نمی‌خواهیم، با قلدری.
گروهک‌ها و عناصر مخالف با قانون اساسی
یک وقت یک حرف داشتند که بگویند قانون اساسی فلان جایش اشکالی دارد، بیایید این اشکال را مثلاً رفع بکنید. یک وقت این است که افتادند به قلدری و یک دسته از اشخاص مغرض؛ از بستگان رژیم منحوس پهلوی، از بستگان امریکا افتادند توی مردم. یک دسته اشخاص ساده لوح هم تحت تأثیر واقع می‌شوند و خیال می‌کنند که اینها یک نظر صحیحی دارند. در صورتی که مسئله این‌طور نیست. اینها نظر صحیح ندارند. و اینها از اول تا حالا قدم به قدم که مخالفت کردند، و حالا این قدم هم برداشته شد و دیدند همه ملت تقریباً موافق با این قانون اساسی هستند، حالا می‌خواهند با قلدری کار را پیش ببرند. یعنی خیال می‌کنند که در مقابل یک ملت که همه این ریشه‌های فساد را دارد می‌کند و کنده است، باز می‌شود که یک عده‌ای قلدری کنند و بگویند که ما نمی‌خواهیم این را. چطور می‌شود در مقابل یک ملت چند نفر بگویند ما نمی‌خواهیم؟ اختیار دست شما نیست که نخواهید یا بخواهید، بخواهید یا نخواهید. این قانون اساسی تصویب شد و مردم به آن رأی دادند. قریب به اتفاق به آن رأی دادند. و دیگر دست و پا کردن صحیح نیست.
اختلاف افکنی، از گناهان کبیره
و من امروز به همه ملت، به همه طوایف، به همه گروهها عرض می‌کنم که امروز شما مخالفتان امریکاست، مخالفتان دولتهای بزرگ است. امروز مملکت شما مقابل با یک همچو قدرتهایی است. شما اگر اسلام را قبول دارید، خوب مملکت اسلامی را هم باید قبول داشته باشید، و اسلام در خطر است. و اگر ملی هستید، خوب ملت شما در خطر است؛ کشور شما در خطر است. امروز بیایید باز تظاهر کنید و این او را بزند او او را بزند، و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>