پیشبرد این نهضت. این طبقه‌ای که از همه چیز محروم‌اند. و شما الآن گفتید که آب وقتی می‌خواستند ببرند، از چقدرها متر راه می‌بردند، شیلنگ می‌کشیدند و محله «شیلنگ آباد» شما گفتید که هست. برای اینها باید همه کار بکنند. همه دست به هم بدهند که خانه برای اینها درست بشود. چرا باید در زمستان یک عایله‌ای زیر چادر؟ خوب، می‌دانید زیر چادر، سرمای اینجا نمی‌تواند جوابش بدهد، اینها هیچ زندگی ندارند. ثروتمندها به داد اینها برسند. اینها ننشینند آن طرف و بگویند که دولت بدهد، دولت هم باید بکند، همه باید انجام وظیفه بکنند. چرا نشستید تا همجنسها، هم دینهای شما، هم کشورهای شما در این زاغه‌ها زندگی بکنند؟ با آن وضع فلاکت بار زندگی می‌کنند. به داد اینها برسید آقا. نباید حالا مثل آن وقت باشد. یک دسته آن بالاها بنشینند و تفریح بکنند و پایشان را روی هم بیندازند و لَمْ بدهند و مبلهای گرانقیمت و بخندند به این جمعیتهای زحمتکش، و با قلم خودشان برخلاف مسیر اینها و بر وِفْق خواستهای ابَرقدرتها قلمفرسایی کنند؛ ننشینند این کار را بکنند.
ما همه با هم باشیم، مملکت از خودتان است. همه بچه این مملکت هستید. پس چرا یکی به آن طرف می‌کشد، یکی به این طرف می‌کشد؟ آقا چرا یک دسته تبلیغِ آن طرفیها را می‌کند، چپیها را می‌کند. یک عدّه [تبلیغ‌] راستیها را می‌کند؟ مگر خودتان آدم نیستید؟ برای خودتان کار بکنید. برای این مملکت، برای این ملت، برای این بیچاره‌ها کار بکنید. کارشکنی لااقل نکنید، خوب، بنشینید تو خانه مُرفَّهتان و تفریحات خودتان را بکنید، و عیّاشی و هرزگی خودتان را بکنید. دیگر چرا کارشکنی می‌کنید.
خداوند ان شاء الله همه ما را آدم بکند. قرآن برای آدم سازی آمده، خدا ما را آشنا کند به قرآن کریم و به شما ان شاء الله توفیق بدهد. از خدمتهای شما من متشکرم. اجرش با خداست. خدا با شماست. و ان شاء الله موفق و مؤید باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته