سخنرانی
زمان: 16 آذر 1358 / 17 محرّم 1400
مکان: قم
موضوع: تشریح توطئه‌های امریکا و عمالش علیه انقلاب اسلامی
حضار: نماینده کیم ایل سونگ (رئیس جمهور کره شمالی)
بسم الله الرحمن الرحیم
توطئه‌های مداوم امریکا علیه انقلاب اسلامی
من از آقای رئیس جمهور و همینطور از ملت کره تشکر می‌کنم که در یک همچو موضع حساسی که کشور ما هست، آنها هم به حسب خُلق انسانیت طرفداری از ما را می‌کنند.
ما در طول پنجاه و چند سال گرفتار امریکا و دولتهای بزرگ بودیم و آلت فعلشان هم رضا خان و محمدرضا پهلوی بودند که آن قدر به این ملت فشار آوردند و آن قدر قتل و غارت کردند که بالاخره ملت بجان آمد و با تمام قوا با نداشتن هیچ اسلحه در مقابل اسلحه‌های مدرن ایستادند و با قدرت ایمان پیش بردند. امریکا از آن قدم اول با وضع ما مخالف بود. تا توانست برای حفظ شاه فعالیت کرد. دست و پا کرد. برای من پیام فرستاد.
اشخاص را فرستاد. و بعد از اینکه شاه بیرون رفت و بختیار آمد، باز کوشش می‌کرد که بختیار را حفظ کند. که آن هم یکی از انگلهای ملت ما و یکی از اشخاصی بود که برای امریکا کار می‌کرد. و تعقیب کردند که بختیار باقی باشد. بعد از اینکه بختیار رفت، اینها مشغول فعالیت شدند برای اینکه نهضت ما به ثمر نرسد و قدم به قدم دنبال کردند و آنهایی که دنبال آن بودند، از عمال امریکا بودند. از ریشه‌های فاسد رژیم سابق بودند.
غائله‌ها بپا کردند که از اول رفراندم برای جمهوری اسلام نشود. و بعد که در این قدم شکست خوردند، قدم دوم پیش آمد. برای انتخابات مجلس خبرگان باز کارشکنی‌ها کردند فعالیتها کردند، عمال خبیث امریکا. و بعد که در آن قضیه هم شکست خوردند،