سخنرانی
زمان: 18 آذر 1358 / 19 محرّم 1400 (1)
مکان: قم
موضوع: اهمیت و جایگاه رادیو تلویزیون در جمهوری اسلامی - حفظ اتحاد و همبستگی در مقابل توطئه‌ها
حضار: شورای 5 نفره صدا و سیما
بسم الله الرحمن الرحیم
صدا و سیما، حساسترین دستگاه تبلیغاتی
دستگاه رادیو تلویزیون چنانکه من کراراً گفته‌ام، دستگاهی است که حساسترین دستگاه‌های تبلیغاتی هر کشوری است که هم از طریق بصر و هم از طریق سمع از آن مردم استفاده می‌کنند. و آنطوری که به رادیو و تلویزیون توجه می‌کنند مردم، به هیچ دستگاهی آنطور توجه نمی‌کنند. از دستگاه کوچکی که برای بچه‌ها گذارده می‌شود با آن برنامه‌هایی که برای دیگران. اگر این دستگاه اصلاح بشود و برنامه‌های آن برنامه‌های اصلاحی باشد، امید است که یک مملکت اصلاح بشود. و اگر این دستگاه دستگاهی باشد که نظیر همان زمان طاغوت باشد، مردم به همان حال باقی می‌مانند. از وظایف مهمی که این شورا دارد که در آنجا اعضای محترمشان مجتمعند و آقای موسوی هم که ما از سوابقشان اطلاع داریم و می‌شناسیم ایشان را، هستند، وظیفه مهم این است که مراقبت بشود از این دستگاه، به طوری که محتوایش یک محتوای جمهوری اسلامی باشد.
ما بخواهیم یک جمهوری اسلامی در ایران محقق بشود، همین که ما بگوییم جمهوری اسلامی، رأی بدهیم به جمهوری اسلامی، کار تمام نیست. باید دستگاه‌های اطلاعاتیش، روزنامه‌هایش، رادیو، تلویزیون، ادارات، تمام مراکز دولتی و تمام مراکز ملی، بازار، در صحرا، در داخل، در کارخانه‌ها طوری بشود که هرکس وارد آنجا شد،