قیام کنید. این پولها را می‌دهند که شما برخلاف اسلام حرف بزنید. مبادی پولش هم به حسب احتمال معلوم است [از] کجاست. بیدار بشوند مردم! همه جا. شما که از بابلسر، و از شمال آمدید بیدار باشید که مبادا در آنجا یک وقت یک همچو غائله‌هایی حاصل بشود. مبادا مردم و جوانهای ما تحت تأثیر این اوراقی که این خواهر گفتند که در آنجا منتشر می‌شود تحت تأثیر آن واقع بشوند. مبادا خیال بکنند که قانون اساسی، یک قانونی است که ملی نیست. یک قانونی است که اسلامی نیست. این قانون را اشخاصی که ملی بودند و اسلامی بودند، آنها این قانون را تصویب کرده‌اند و ملت تصویب کرد. آنهایی که امروز می‌گویند این قانون نیست، اینها برخلاف ملت دارند صحبت می‌کنند. اینها می‌خواهند این ملت به مقصد خودش نرسد. والّا ملت این را تصویب کرده است. بیدار بشوید! توجه داشته باشید که امروز روز این نیست که به این صداهای فاسد که دائماً مشغول بوق زدن هستند گوش بدهید. امروز، روزی است که با مشتهای گره کرده در مقابل همه بایستید و در مقابل امریکا بایستید. و ما ان شاء الله امیدوارم که در همه این سنگرها پیروز بشود. و در همه این سنگرها اسلام پیروز بشود. خداوند ما را از شر کسانی که برخلاف مسیر اسلام دارند سیر می‌کنند نجات بدهد. خداوند ملت ما را از اشخاصی که برخلاف مسیر ملت دارند حرکت می‌کنند نجات بدهد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>