نامه
زمان: اوایل دی ماه 1358 / صفر 1400
مکان: قم
موضوع: عزل حاکم شرع اصفهان
مخاطب: خادمی، سیدحسین
بسمه تعالی
آقای امید نجف آبادی را گفته‌ام به اصفهان نیایند، ایشان از طرف اینجانب قاضی نیستند. (1)
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>