بگیرد، اینها را طردشان کنند از بین خودشان. پشت بکنند به آنها. خداوند ان شاء الله به همه شما سلامت بدهد. و آقا (1) سالهای طولانی خدمتشان بودم. در خدمتشان بودیم.
حالا هم بنابراین است که ایشان آنجا اقامه جمعه بکنند. و امیدواریم که از ایشان استفاده بکنند. از خطبه‌های ایشان استفاده بکنند و خطبه‌های ایشان هم خطبه‌های آموزنده باشد.
و خداوند همه شما را حفظ کند ان شاء الله.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>