سخنرانی
زمان: 7 دی 1358 / 8 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: اتحاد و انسجام نیروها در برابر توطئه‌ها
حضار: دانشجویان دانشسرای تربیت معلم اهواز
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
امید به نسل جوان
از شما متشکرم که تا اینجا آمدید و با ما می‌خواهید ملاقات کنید، ملاقات کردید و مسائل خودتان را گفتید. من امیدوارم که این چند روزی که در پیش شما هستم در خدمت شما باشم. و از این گرمی صحبت شما، از این اجتماع شما [استفاده کنم‌] از اینکه در این هوای سرد در این محل مرطوب نشستید؛ و برای خداست این. من امید زیاد دارم. من به شما جوانها با این روحیه که دارید نوید پیروزی می‌دهم. برادرها، ما امروز با یک قدرت بزرگ شیطانی مقابل هستیم، و شما در مقابل، صفهایتان را فشرده کنید. شما در یک مرکزی هستید که دارایی شما را از زیر پایتان بردند، و خودتان و برادرهایتان گرسنه روی گنجهایتان نشستید گرسنگی خوردید. اینهایی که طمع به این گنجهایی که زیر پای شماست دارند، به این زودی دست بردار نیستند؛ باید بیدار بشوید و بیدار بشویم و همه ملت بیدار بشوند، باید اختلافات را کنار بگذارید، باید ایرادها را کنار بگذارید؛ امروز روز اختلاف نیست، امروز روز ایراد نیست، امروز روزی نیست که ما بنشینیم و غیر از مقابله با دشمنهای بزرگ فکر دیگر بکنیم. همه افکارتان را متوجه کنید به اینکه با این دشمن چه‌طور باید درگیری کرد. تمام اراده‌هاتان را مصمم کنید که با این دشمن مقابله کنید.
ذلت ناپذیری تا پیروزی نهایی
امر دایر بر این است که ما چند روز دیگر در این دنیا باشیم با ذلت، یا اینکه ان شاء الله‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>