حکم
زمان: 26 آبان 1358 / 26 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب وزیر بهداری و بهزیستی
مخاطب: زرگر، موسی
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر موسی زرگر
طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر بهداری و بهزیستی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده‌دار شده‌اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>