می‌کنند.
دستهای اجنبی، در راه تفرقه افکنی
یک وقت بود که این دست ناپاک اجنبی آمد و روحانیون و قشرهای جوان را جدا کرد از هم. این اساس داشت. این‌طور نبود که همینطور بیخود بیخودی باشد. [پیوسته‌] تزریق کردند به ما. به قشر ما تزریق کردند که این فکلیها چه، این ریش تراشها چه، این فکلیها چه. [به آنها] تزریق کردند به اینکه این آخوندها را انگلیسها آورده‌اند. ما را از هم جدا کردند. کی نفعش را برد؟ آنهایی که می‌خواستند نفتهای ما را ببرند، آنهایی که می‌خواهند نفت ما را ببرند، اینطور ما را از هم جدا می‌کنند، کنارمان می‌گذارند.
هماهنگی که ما باید داشته باشیم از بین می‌رود. وقتی که از بین رفت این هماهنگی، هر چه دلشان [خواست‌] می‌کنند، و ما هم هیچ کاری نمی‌کنیم. امروز هم که نزدیک محرم است می‌بینیم که گفته می‌شود، - حالا امیدوارم که صحیح نباشد - گفته می‌شود که بعضی از این جوانهای پاکدل ما بازی خورده‌اند، اگر یک آقایی بخواهد مثلاً روضه بخواند می‌گویند که نه، دیگر روضه لازم نیست.
نقش روضه در احیای مکتب عاشورا
اینها ملتفت نیستند آنهایی که با روضه مخالف‌اند همانهایی بودند که با روحانیت مخالف بودند. و همانهایی بودند که با دانشگاه مخالف‌اند. و همانها هستند که با کارگر مخالف‌اند. و همانهایی هستند که با کشاورز مخالف‌اند. و همانها هستند که می‌خواهند ما را بدوشند، و ما را ذلیل نگه دارند. این هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا. و بزرگترین امر روانی است در دنیا. تمام قلوب با هم متحد می‌شوند. اگر خوب راهش ببریم، ما برای این هماهنگی پیروز هستیم. و قدر این را باید بدانیم. و جوانهای ما توجه به این مسائل داشته باشند. جوان‌های ما ملتفت این معنا باشند، که دستهایی الآن در کار است که می‌خواهند یکی یکی اشخاص مؤثر را از بین ببرند. یکی یکی مجالس را از بین ببرند. مساجد را، محتوایش را از بین ببرند ...
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>