سخنرانی در جمع پاسداران قم (شکست ناپذیری حرکت‌های خدایی)
 •   سخنرانی
  زمان: ظهر 29 آذر 1358 / 30 محرّم 1400
  مکان: قم
  موضوع: شکست ناپذیری حرکتهای خدایی - اراده استوار ملت
  حضار: فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ستایش از فرزندان برومند اسلام
  چقدر من از این صورتهای نورانی، ایمانی، اسلامی، خوشم می‌آید. چقدر من این برادرها و فرزندانم را دوست دارم. شماها امروز فرزندان اسلام هستید. شماها امروز فرزندان رسول خدا هستید. خدمت به دیانت اسلام می‌کنید و در راه خدا قیام کردید.
  پاسداران قرآن کریم هستید. پاسداران اسلام مقدس هستید. چه مجلس خوبی است این مجلس که من شما برادرها را همچو می‌یابم که صادقانه برای اسلام خدمت می‌کنید. چه چهره‌های خوبی شما دارید، و چه جوانهای برومندی برای اسلام هستید. اسلام عزیز به ما خیلی حق دارد، و به شما خیلی حق دارد. اسلام عزیز در طول تاریخ مخفی بوده است بر ما. نگذاشتند که اسلام را، آنطور که هست در معرض نمایش عمومی بگذاریم.
  حیله دشمنان زخم خورده
  دشمنهای اسلام کوشش کردند که بین برادرهای اسلامی جدایی بیندازند، و کوشش کردند که تعلیمات اسلامی را نگذارند به گوش برادرهای مسلم برسد چون از اسلام می‌ترسیدند، و از اجتماع مسلمین هراس داشتند. آنها امروز که ضربه خوردند؛ ضربه اسلامی خوردند، و دیدند که یک ملتی به پاس اسلام قیام کرده است و یک جمعیتهای زیادی، یک جوانهای برومندی، برای خدا پاسداری دارند می‌کنند. آنها دیدند که این ملت، این پاسداران ملت، آنها را به عقب راند، و قدرتهای آنها را شکست، و دستهای آنها را از مخازن ایران کوتاه کرد. امروز که آنها ضربه دیدند حیله‌های آنها بیشتر به کار
 • افتاده است. نوکرهای آنها بیشتر مشغول حیله شدند. در اطراف ایران نوکرهای اینها آشوب می‌کنند. ملت ما باید هشیار باشد و اتکال به خدا بکند و این تتمه‌ای که از آن ریشه‌های فساد مانده است از سر راه اسلام و قرآن بردارد.
  پیروزی در سایه پایداری و استواری
  جوانان عزیز من! برومند باشید! قدرتمند باشید، که پشتوانه شما خداست. شما امروز مثل لشکرهای صدر اسلام هستید. مثل آن است که در رکاب رسول اکرم جنگ می‌کنید.
  همان‌طور که آنها با عده‌های قلیل به اذن خدا بر عده‌های کثیر، بر لشکرهای کثیر غلبه کردند، شما هم غلبه خواهید کرد بر دشمنها، هرچه بزرگ باشند. وقتی مقصد خدا باشد، مقصد این باشد که اسلام زنده بشود، مقصد این باشد که احکام اسلام در مملکت جاری بشود، مقصد که الهی شد دنبالش پیروزی است.
  این دست و پاهایی که می‌زنند اینها و کارهای غیرعقلایی که می‌کنند، می‌بینید که به نفع ما تمام می‌شود، به نفع شما تمام می‌شود، ترور می‌کنند به خیال اینکه ما را بترسانند، ملت ما را بترسانند، می‌بینند که شجاعتشان افزون می‌شود، و فریادشان بیشتر و اجتماعاتشان بیشتر. اینها خداوند عقل را از آنها گرفته است که کارهایی که می‌کنند بر ضرر خودشان باشد، کارهایی که می‌کنند به نفع ما باشد. شاه خائن را؛ شاه مخلوع را که ملت ما عقب زده است با آن همه جرایمی که برای این ملت پیش آورده است، و مرتکب شده است، و با آن همه جنایاتی که بر این ملت کرده است، آنها به خیال توطئه، یا به هوای دیگری او را می‌برند پناه می‌دهند. برای اینکه به ملت خودشان حالی کنند که ما انساندوست هستیم، بر ضرر خودشان تمام می‌شود. ملتها بیدارند. می‌دانند که این ابرقدرتها چکاره‌اند. آن قدر پافشاری می‌کنند و از این طرف ملت قدرتمند ما در مقابل ایستاده است، که می‌بینند نمی‌شود او را نگه داشت در محل خودش. به اسم اینکه ما می‌خواهیم او را بیرون کنیم می‌برندش به یک جای دیگری که باز تحت حمایت خودشان است. غافل از اینکه این عقب نشینی باز اثری ندارد و ملت ما آماده است برای‌
 • اینکه تا آخر نهضت قیام خودش را حفظ کند. کارهایی که اینها می‌کنند کارهایی است که به خیال خودشان، برای خودشان است، لکن ضرر خودشان در اوست.
  برخورداری ملت ایران از افکار جهانی
  شما امروز وقتی که مطالعه کنید، بشنوید قشرهای مختلف ملتها را، نه دولتها را.
  ملتهای جهان الآن به نفع شما هستند. دولتها هرچه می‌خواهند باشند. از دولتها هم کم کم دارند به نفع شما می‌شوند. در خود امریکا هم ملت امریکا کم کم بیدار می‌شوند. و خواهد شناخت این ابرقدرتهایی که تحمیل می‌کنند خودشان را بر ملتها. قبلاً اینطور نبود که ملت امریکا با ما باشد. حالا بسیاری از آنها با ما شدند - حالا وقتی که خودشان اقرار کردند که وقتی که آرای ملت را شمارش کردند، به یک ارزیابی فهمیدند که پنجاه و پنج درصد اجازه نمی‌دهند که امریکا دخالت نظامی بکند، و شاید اجازه ندهند که دخالت اقتصادی بکند. حصر اقتصادی را که او خیال می‌کرد بر ضرر ملت ماست، ملتهای دیگر همه از او انتقاد کردند، بلکه بسیاری از دولتها هم.
  ملتی با اراده استوار و مصمم
  ما مصممیم. ملت ما مصمم است که این راهی را که رفته است به آخر برسد. من در چهره‌های نورانی، دوست داشتنی شما که نگاه می‌کنم تصمیم را می‌فهمم. شما مصممید. ما هم مصممیم.
  ما از نظامی امریکا و از حصر اقتصادی‌اش هیچ باکی نداریم. و گمان نکنید که موفق بشود آن به اینکه یک دخالت نظامی بکند. و اجازه بدهد ملت امریکا و مجلس امریکا به اینکه دخالت نظامی بکند. برای اینکه می‌داند ملت امریکا که دخالت نظامی به ضرر ملت امریکاست و به ضرر دولت امریکا است. و از حصر اقتصادی هم ابداً خوفی نداشته باشید. برای اینکه ملتهای دیگر و دولتهای دیگر تابع امریکا نیستند.
  درِ دنیا به روی ما بسته نخواهد شد. ما خدا را داریم. درِ دنیا به روی ما بسته بشود، در رحمت خدا به روی ما باز است. ما برای خدا می‌خواهیم اقدام کنیم. ما قیام کردیم برای‌
 • خدای تبارک و تعالی. ما دیدیم که ظلم در این مملکت هست. ما دیدیم که چپاولگری در این مملکت هست. ما دیدیم که مستکبران، مستضعفان را دارند از بین می‌برند. قیام کردیم. ما برای خدا قیام کردیم.
  درِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما باز است. و ما اتکال به رحمت خدا و اتکال به قدرت خدا می‌کنیم. و شما قدرتمند باشید و به پیش بروید.
  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>