نامه آقای سید حسین خادمی (عزل حاکم شرع اصفهان)
 •   نامه
  زمان: اوایل دی ماه 1358 / صفر 1400
  مکان: قم
  موضوع: عزل حاکم شرع اصفهان
  مخاطب: خادمی، سیدحسین
  بسمه تعالی
  آقای امید نجف آبادی را گفته‌ام به اصفهان نیایند، ایشان از طرف اینجانب قاضی نیستند. (1)
  روح الله الموسوی الخمینی