نمی‌توانند خدمت مثبتی بکنند.
کم کاری و بیکاری ریشه وابستگی اقتصادی
من سفارشم به همه این است که از تشنجها و از تحصنها و از راه پیماییهای برخلاف خودداری بکنند. و از آن طرف هرکس در هر کاری که مشغول است، آن کار را خوب انجام بدهد کم کاری و بیکاری، سرمایه همه وابستگیهای اقتصادی است. اگر ما خودمان کار نکنیم لابد باید وابسته باشیم. اگر خودمان زراعت نکنیم باید در زراعت وابسته باشیم. اگر خودمان صنعتمان را خودکفا نکنیم در آن هم باید باز وابسته باشیم. هرکس در هر کاری که هست، آن کار را خوب انجام بدهد. کمکاری، بیکاری، وادار کردن به بیکاری، از امور [ی‌] است که برای کشور ما درست مثل سم قاتل است. کشور را به تباهی می‌کشد. بنابراین من از همه کارمندان و کارگران و کشاورزها و هرکس در هر جا مشغول یک کاری هست، تقاضا می‌کنم که آن کار را خوب انجام بدهد و قوه فعاله خودش را به کار بیندازد. آن قوه‌ای را که خدا به او داده تعطیل نکند، تا بلکه ان شاء الله به برکت اجتماع مردم، به برکت همت مردم، این کشور به پیش برود، این نهضت به ثمر برسد، و همه مملکت اسلامی بشود و همه با رفاه باشند.
و من امیدوارم که اینطور بشود. و امید این را دارم که حفظ بکنیم وحدت خودمان و آن جهت الهیت انقلاب را. آن جهتی را که همه توجه به خدا داشتید. این پشتوانه بزرگی است برای ملت شما. این را حفظ کنید. وحدتتان را حفظ کنید تا ان شاء الله این آشفتگیهای مختصری که هست به برکت همین وحدت و اسلامیت از بین برود و کشور ما کشور اسلامی و مستقل و آزاد باشد. ان شاء الله خداوند همه‌تان را تأیید کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>