علاقه به اسلام دارند، علاقه به کشور دارند، علاقه به ملت دارند، کیفیت اعمالشان را تجدیدنظر بکنند. اینطور که تاکنون عمل شده است، دست بردارند.
اقتدار و عزت در رویکرد به اسلام
کشورهای شرقی و کشورهای اسلامی، یک کشورهای وسیع غنی‌ای هست. دیگران محتاج به شما هستند. ابرقدرتها محتاج به شما هستند. سلاحی که در دست شماست اگر یک روز از آنها قطع کنید، آنها مطیع شما می‌شوند. مع الأسف بعضی حکومتهای ما، هم ذخایر ما را دادند و هم اطاعت از آنها کردند. باید یک تحولی پیش بیاید. یک تحولی که مردم مثل مردم صدر اسلام بشوند. ما یک نیم تحولی در مملکتمان پیش آمد که مردم شبیه شدند تا یک حدودی به آن مردم صدر اسلام. و همه پیروزی ما دنبال این معنا و این تحول پیش آمد که مردم همان طوری که در صدر اسلام جوانهای مسلمین آرزوی شهادت می‌کردند، در ایران هم این آرزو پیدا شد. و شاید هر روز جوانهایی به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند دعا بکنید که ما شهید بشویم. این تحولی که پیدا شد در ایران، و این وحدت کلمه‌ای که در ایران پیدا شد، و این توجه به اسلام که در ایران پیدا شد، باید یک الگویی باشد از برای همه ملتها.
چنانچه این تحول پیدا بشود، و همه رو به اسلام بیاورند، و همه رو به یک نقطه باشند، و آن نقطه «اسلام»، با این جمعیت زیادی که دارند، با این تجهیزاتی که دارند، با این سلاحهایی که دارند مثل نفت و غیر نفت که دارند، اینها آقایی باید بکنند در دنیا، و مع الأسف نمی‌گذارند اینها را اینطور بشوند.
تحول لازم است. باید همه کوشش کنند. همه کوشش کنید که این تحول را به دست بیاورید و ملت خودتان را برگردانید به یک ملتی که هوشیار باشد. توجه داشته باشد که دیگر وقت اینکه همه باز دنبال یک ممالک دیگری باشند، و پیرو یک قدرتهای بزرگ باشند، آن وقت گذشته است. حالا ملتها دیگر کم کم بیدار می‌شوند. ملت ما بیدار شده است. منتها الآن اشخاصی که باز بسته به همانها هستند در سر راه ایستاده‌اند و می‌خواهند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>