پیام رادیو - تلویزیونی
زمان: 4 بهمن 1358 / 6 ربیع الاول 1400.
مکان: تهران، بیمارستان قلب.
موضوع: اولین انتخابات ریاست جمهوری.
مخاطب: ملت ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم
بهره مندی یکسان همه از خدمات دولتی
من دو کلمه می‌خواهم صحبت کنم: یکی راجع به حال خودم که الحمدللَّه بد نیست و شاید تشریفات زیاد برای من مهیا کردند آقایان اطبا، آقای وزیر بهداری. تشریفاتی که ما عادت به آن نداریم. ما طلبه‌ها عادی نیستیم به آن. و من وقتی خوشحال می‌شوم که بفهمم آقایان در صدد این هستند که به این زاغه نشینان شهرها، به این چادرنشینهای شهرها که در زمان طاغوت به آنها هیچ عنایتی نشده بود، در این زمان عنایت بشود.
بهداری که اول مرتبه احتیاجی است که مردم به آن دارند طوری باشد که برای همه مهیا باشد. برای یکی تشریفات و برای یکی هیچی نباشد. و من امیدوارم که آقایان اطبا هرجا که هستند، و دولت و وزیر بهداری و خود ملت عنایت به این مطلب داشته باشند که این زاغه نشینها، این فقرا، اینهایی که عیال خدا هستند اینطور ابتلائات را نداشته باشند.
لزوم مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری
این یک کلمه. کلمه دیگر اینکه فردا روز جمعه است و روز مبارک در ماه مبارک.
تولد با سعادت رسول اکرم در او اتفاق افتاد. و باز مبارک است از باب اینکه ملت ما به یک آرزوی دیگری که داشتند رسیدند و آن تعیین رئیس جمهور. در این زمینه من چند تا مطلب دارم که اگر آن مطالب تحقق پیدا بکنند، من خوشحال می‌شوم و بیماری من هم مهم نیست اینقدر.
یکی اینکه فردا همه ملت بی‌استثنا به پای صندوقها بروند. بی عنایتی نکنند به یک‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>