پیام رادیو - تلویزیونی
زمان: 23 بهمن 1358 / 25 ربیع الاول 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: انتخابات مجلس شورای اسلامی
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
من از عواطف ملت شریف نسبت به خادم خودشان تشکر می‌کنم. از اینکه من کلمه‌ای گفته بودم که موجب نگرانی بعضی دوستان شده بود، لازم دیدم که به عرض آقایان برسانم که حال من بحمدالله رو به بهبودی است و از دکترها تشکر می‌کنم. مطلبی که باید عرض کنم دو چیز است: یکی راجع به سیلی است که آمده است در جنوب، و گفته می‌شود که خساراتی وارد آمده است به برادرهایمان. من از همه ملت می‌خواهم که برادروار شرکت کنند با هم و جبران این خسارات را بکنند. و ارتش باید هلیکوپتر و سایر وسائل نجات و وسائلی که در دست آنهاست، در اختیار آنها بگذارد و کوشش خود را بکند. امیدوارم که خداوند به آنها کمک کند. مطلب دیگری که باید عرض کنم این است که، تا آنجایی که من شاهد انتخابات در ایران بودم، از زمان قبل از رضاشاه، سالهای طولانی که شاهد بودم انتخابات را، انتخاب آزاد در ایران نبود. منتها انتخابات یکوقت با زور خوانین بلاد و مالکین بلاد انجام می‌گرفت، و زمان رضاشاه که دست آنها کوتاه شد، تحت کنترل رضاشاه بود، و دیگر مجلسی در کار نبود به جز انتصاباتی که از اشخاص معلوم، و در زمان محمدرضا بدتر از او شد. من می‌توانم ادعا کنم که انتخابات در این سال، تنها انتخاباتی است که به رأی مردم و بدون فشار کسی و بدون اینکه دخالت داشته باشند اشخاص در آرای مردم، انجام خواهد گرفت. لکن من از همه قشرها، از همه ملت می‌خواهم که آداب اسلامی خودشان را نسبت به همه امور، خصوصاً در انتخابات حفظ کنند. و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>