نامه
زمان: 30 بهمن 1358 / 2 ربیع الثانی 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: تشکر از پیام ارسالی
مخاطب: حافظ اسد (رئیس جمهوری سوریه)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آقای ژنرال حافظ اسد، رئیس جمهوری کشور سوریه - دمشق
پیام محبت آمیز جنابعالی را در بیمارستان دریافت داشتم. از تفقد شما متشکرم و امیدوارم کشورهای اسلامی با اتحاد و اتفاق کامل، دست ایادی استعمار شرق و غرب و بخصوص امریکا را از کشورهای خود کوتاه کنند. و از خدای تعالی موفقیت همگان را در این راه مسئلت دارم.
2 ربیع الثانی 1400
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>