من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام و توحید به جای شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن انسانهای متعهد به جای آدمخواران بی‌فرهنگ باشد.
ای مستضعفان جهان! بپا خیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید.
و ای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهای اسلامی را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهایی بخشید.
ای ملت شریف ایران! به نهضت اسلامی خود ادامه دهید، و به اجانب - هر که باشد - اجازه ندهید که در سرنوشت شما دخالت کنند، و به غارتگریها برای همیشه خاتمه دهید، و با قاطعیت از امریکا و هر دولت دیگر که به حمایت خیانتکار به اسلام و ملت - محمدرضا پهلوی - برخاسته بخواهید که این جانی و اموال مسروقه ملت را به ما برگردانند و تا پیروزی از پای ننشینید.
بارالها! پشتیبان ملت ما و جوانان عزیز ما باش که اینان برای رضای تو بپاخاسته‌اند و با نهضت خود دشمنان دین را از صحنه رانده‌اند: انَّکَ عَلی‌ کُلِّ شَیٍ قَدیر (1) سلام و درود بر ملت بزرگ و بر مبارزان راه حق و استقلال و آزادی.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>