حکم
زمان: 4 اسفند 1358 / 6 ربیع الثانی 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: انتصاب رئیس دیوانعالی کشور
مخاطب: حسینی بهشتی، سیدمحمد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی - دامت افاضاته
نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می‌شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.
روح الله الموسوی الخمینی