پیام
زمان: 20 اسفند 1358 / 22 ربیع الثانی 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: امریکا و گروگانهای جاسوس
مناسبت: تشکیل هیأت بررسی جنایات شاه و دولت امریکا
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و مبارز ایران! جنایات شاه و امریکا چیزی نیست که احتیاج به اثبات داشته باشد. شاه و امریکا، ما را در تمام زمینه‌ها وابسته نموده‌اند. قتل و ضرب و شَتْم (1) و زندان و تبعید از امور رایج این جانیان بوده است. ما تا آخر عمر، علیه دولت امریکا مبارزه می‌کنیم، و تا آن را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم، و به تمام مبارزان راه آزادی کمک نکنیم تا آنها را شکست دهند و خود مردم ایران سرنوشت خویش را به دست گیرند، از پای نمی‌نشینیم. برای ما شرق تجاوزگر و غرب جنایتکار فرقی نمی‌کند. ما می‌جنگیم و چون حق پیروز است پیروزیم. سلطه امریکا تمام بدبختیهای ملل مستضعف را به دنبال دارد، و تجاوز شرق متجاوز روی تاریخ را سیاه نموده است.
ملت عزیز ایران! بیدار باشید که سالیان دراز مبارزه در پیش دارید، ابرقدرتها برای نابودی شما هر روز نقشه می‌کشند؛ ولی انَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعیفاً (2) مسئله‌ای که این روزها عنوان شده است، قضیه امریکا و گروگانهای جاسوس امریکایی است که در دست دانشجویان مسلمان و مبارز است. در این مورد مطالبی چند را متذکر می‌شوم:

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>