نامه
زمان: 27 اسفند 1358 / 29 ربیع الثانی 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: قطع وابستگی نظامی، فرهنگی و اقتصادی به امریکا
مخاطب: محمد حَسَنیْن هیکل (روزنامه نگار شهیر مصری)
بسم الله الرحمن الرحیم
29 ربیع الثانی 1400 / 27 اسفند ماه 58
جناب آقای محمد حسنین هیکل
نامه شما وقتی به تهران رسیده بود که من مریض و در بیمارستان بستری بودم؛ و به همین جهت مطلع نشدم. و اکنون که آن را خواندم، لازم است این حقیقت را گوشزد نمایم که مسائل امریکا چنان نیست که با این قضایا حل شود. و برای اینکه کشورهای اسلامی بخواهند روی پای خود بایستند باید وابستگی نظامی و فرهنگی و اقتصادی و هر نوع وابستگی دیگر خود را با امریکای جهانخوار و کشورهای استعمارگر قطع نموده و استقلال خود را حفظ کنند. و به هر ترتیب از اظهار محبت جنابعالی متشکرم؛ و امیدوارم عموم مسلمانان جهان در پیروی از دستورات مقدس اسلام کوشا و موفق باشند. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>