بشود. باید توجه کنید که تمام اینها توطئه است، از اشخاصی که از اسلام ضربه خوردند و از وحدت شما آسیب دیدند.
کار برای خدا، نوعی عبادت
اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد او را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. یک کشوری که فقیر است، یک کشوری که همه چیزش را غارت کردند و بردند و شما هم می‌خواهید که محتاج به اجانب نباشید، محتاج به دشمنهایتان نباشید، باید کار بکنید.
شمایی که در ذوب آهن هستید - و خداوند توفیقتان بدهد - کار بکنید و برای خدا هم این کار را بکنید، یک نحو عبادتی است برای شما. و آنهایی که در کشاورزی مشغول کشاورزی هستند، آنها هم کار بکنند که ما در کشاورزی، در ارزاقمان خودکفا باشیم.
برای ما ننگ است که در ارزاقمان دستمان را پیش امریکا دراز بکنیم. ما باید جدیت کنیم. خداوند به ما، هم زمین داده، هم آب داده است و هم برکات آسمانی هست. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الآن عبادتتان این است که کار بکنید. این عبادت است. همان طوری که فرض کنید آمدن به زیارت حضرت معصومه - سلام الله علیها - عبادتی است، کار کردن هم یک عبادتی است و شاید از بسیاری از مستحبات بالاتر باشد.
ایجاد اختلاف و نومیدی، از شگرد دشمنان
توجه داشته باشید که با این‌طور وسوسه‌ها، با ایجاد اختلاف، با ایجاد یأس، با ایجاد بیکاری می‌خواهند نتیجه بگیرند. اینها یک مسائلی است که حساب کردند روی آنها و در کشور ما می‌خواهند پیاده کنند. اینکه می‌بینید که در هر جا یک صدایی درمی‌آید، این همین صداهایی است که از حلقوم اجانب بیرون می‌آید، و اینهایی که در داخل هستند، عمال آنها هستند. شما اشخاصی که در بینتان می‌آیند و وسوسه می‌کنند راجع به این امور، و می‌خواهند که شما را از کار باز دارند، از پیش خودتان آنها را بیرون برانید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>