پیام
زمان: 12 فروردین 1359 / 15 جمادی الاول 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: نیرنگهای تازه امریکا و دشمنان اسلام و ایران
مناسبت: سالروز تأسیس جمهوری اسلامی
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
روز دوازدهم فروردین، سالروز رسمیت یافتن حکومت مستضعفین بر مستکبرین در ایران است؛ سالروز تحقق وعده حق تعالی است. و منت خدای را که ملت مستضعف ایران بر مستکبرین جهان - چه شرقی چه غربی - چیره و پیروز شد.
دوازده فروردین، روز غلبه جنودالله بر جنود شیطان و روز فتح و نصر خدا و بندگان مؤمن به اوست. ملت ایران این روز را عیدی اسلامی - ملی تلقی می‌کند. و آن روز فتح مطلق و نصر به تمام معناست که همه مستضعفین جهان را این نور سنت الهی و سایه پرچم نَصرٌ من الله فرا گیرد. آن روزی که مسلمین جهان با مدد غیبی در هر کشور و قُطْر (1) دست جنایتکار ستمگران و چپاولچیان را از کشور خود قطع کنند و پرچم اسلام و آرم الله اکبر را افراشته نمایند؛ آن روزی که با قیام دلاورانه و بانگ «الله اکبر»، با امثال سادات (2) و هم مسلکان شاه مخلوع، آن کنند که ملت شجاع ایران با محمدرضا پهلوی کرد.
ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند، اکنون مواجه با تحمل ننگ بزرگتری شده‌اند که با دسیسه و توطئه شیطان بزرگ، بر آنان تحمیل شده است. شیطان بزرگ برای رسیدن به چند سال مَسند جنایت، به هر وسیله ممکن دستاویز و به هر نقشه شیطانی متشبث می‌شود؛ محمدرضا را به مصر تحمیل و خود را از آن بی خبر معرفی می‌کند. غافل از آنکه ملتها بیدار شده‌اند و دست امثال او را خوب‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>