[آقای هاشمی رفسنجانی:
مطلب جدیدی که در صحبتهای امروزتان مطرح شده بود «نصر با رعب الهی» مطلب خیلی خوبی بود که ما از آن غفلت کرده بودیم.]
قبلاً هم من گفته بودم این را، و این مسئله واقعیتی است. این‌طور نبود که آنها نتوانند یک ایرانی را به آتش بکشند. وعده‌اش را شاه هم داده بود که اگر من بروم ایران را به آتش می‌کشم و می‌روم؛ لکن خدا خواست که برود و ایران سر جای خودش و بهتر ان شاء الله باشد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>