پیام
زمان: 17 فروردین 1359 / 20 جمادی الاول 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: پاسخ پیام تبریک سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران
مخاطب: شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آقای شاذلی بن جدید، رئیس جمهور کشور الجزایر
پیام تبریک آن حضرت به مناسبت سالگرد جمهوری اسلامی ایران واصل وموجب تشکر گردید. انقلاب عظیم ملت شریف و مبارز ایران، پیامد انقلابهای رهایی بخش و نهضتهای اصیل ملتهای مبارز جهان و بخصوص ملت برادر و قهرمان الجزایر بود که سبب شد تا بزرگترین قدرتهای شیطانی را از میان بردارند و امید است رهنمودی برای سایر ملل مستضعف و مسلمانان جهان بوده و بتوانند با همبستگی و اتحاد، سلطه همه استعمارگران و بخصوص شیطان بزرگ، امریکای جهانخوار را از سر ملتهای خود کوتاه نمایند.
17 فروردین ماه 59
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>