شیرین حفاظت می‌کند و با دشمنان اسلام، چون اسلاف خود درصدر اسلام به جنگ و ستیز برمی‌خیزد.
برادران عرب ما بدانند که ملت عزیز ما با دشمنان آنان - که در رأس آنها رژیم منحوس بعث است - دشمن و با دوستان آنان دوستند، و در مصیبتهایی که آنان از آن رژیم فاسد می‌کشند با آنان شریکند. به امید آنکه رژیم بعث چون رژیم شاهنشاهی به زباله دان تاریخ افکنده شود و امید است نصر و فتح مسلمین نزدیک باشد. از خداوند متعال غلبه مسلمین را بر قدرتهای فاسد خواستار است. والسلام علیکم و علی سائر عبادالله الصالحین.
20 فروردین 59 / 23 جمادی الاولی 1400
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>