حکم
زمان: 7 اردیبهشت 1359 / 11 جمادی الثانی 1400 (1)
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: رسیدگی به جرایم امریکا در حمله نظامی به ایران
مناسبت: حمله نظامی امریکا به ایران (واقعه طبس)
مخاطب: بنی صدر، ابوالحسن (رئیس جمهور)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای بنی صدر، رئیس جمهور ایران
مقتضی است برای رسیدگی به جرایم امریکا در حمله نظامی به ایران، از گروه‌های مختلف کشورهای جهان دعوت شود که مشاهده کنند امریکای جهانخوار با ادعاهای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و انسان دوستی با یک ملت مستقل چه معامله‌ای کرده است و می‌کند تا مشاهده کنند آثار جرم این رژیم آدمخوار را؛ که مع الأسف دولتهای غربی، جمعیتهای طرفدار حقوق بشر، و سازمان ملل متحد، و شورای امنیت سازمان ملل متحد، همگی طرفداری از او می‌کنند. و به عیان ببینند تا آنچه اینجانب مکرر گفته‌ام که تمام این سازمانها و گروهها برای طرفداری از قدرتمندان به وجود آمده است، و این جمعیتها به دست قدرتمندان برای سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان به وجود آمده است. تا ببینند که به بهانه نجات جاسوسان چه نقشه‌ای برای ملت مظلوم ماطرح کرده‌اند. تا ببینند و باور کنند که سازمانهای کذایی آنجا که به نفع قدرتمندان و سرمایه داران بین المللی است حقوق مستضعفین را نادیده گرفته، و جز برای سلطه آنان عملی انجام نمی‌دهند.
دولت غاصب عراق به دستور امریکا مدتهاست به ایران تجاوز می‌کند، و ما ندیدیم این جمعیتها و سازمانها ولو برای یک مرتبه هم که شده است اعتراض کنند، لکن برای‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>