پیام
زمان: 17 اردیبهشت 1359 / 21 جمادی الثانی 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: ویژگیها و شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مناسبت: برگزاری دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی
مخاطب: ملت مسلمان ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
روز جمعه نوزده اردیبهشت، روزی است که ملت شریف مسلمان که به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده‌اند، برای تعیین کاندیداهای معتقد به اسلام و احکام خداوند متعال و معتقد به جمهوری اسلامی به پای صندوقهای رأی می‌روند. روز جمعه روزی است که اسلام و ملت مسلمان یا به آمال الهی خود می‌رسند و یا با اخلالگران و معتقدان به مکتبهای ضد اسلامی در مجلس اسلامی مواجه می‌شوند و اسلام و قرآن را در معرض خطر قرار می‌دهند. باید ملت شریف ایران بدانند که اسلام، عزیزتر از آن است که برای هواهای نفسانی و جلب توجه گروهها یا اشخاصی پشت به آن نموده و مقاصد فانی خود را بر مقاصد عالی و باقی حق تعالی مقدّم دارند. در این دوره که اولین مجلس اسلامی است و سرنوشت مجالس دوره‌های بعد هم امروز باید تعیین شود، هر خشت کجی که در این مجلس به دست کسانی که اسلام را نمی‌خواهند پیاده شود و یا از روی جهالت با مسائل برخورد می‌کنند گذاشته شود، سنتی می‌شود برای همیشه؛ و کسی که سنت کجی را بنا گذارد، تمام گناهانی که به واسطه آن ارتکاب شود به عهده اوست. ملت عزیز در این روز امتحان الهی باید توجه به اموری داشته باشد:
1- کسانی را انتخاب کنند که صددرصد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتبهای انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند.
2- شناخت این اشخاص یا با آشنایی به اعمال و رفتار آنان از زمان رژیم طاغوت تا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>