بیانات
زمان: 14 دی 1358 / 15 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: ارزش پهلوانی
حضار: تختی، بابک و همسرِ جهان پهلوان تختی
پهلوان باش، نه قهرمان.
[روز جمعه بابک و خانم شهلا توکلی، همسر مرحوم تختی، به حضور امام شرفیاب شدند. هنگام ظهر بود و موقع ناهار. آنها ناهار را که نان و سیب زمینی بود به اتفاق امام صرف نمودند. بعد از ناهار بابک به امام می‌گوید: من تا به حال سه افتخار بزرگ دارم: 1- به حضور امام امت رسیده‌ام. 2- فرزند جهان پهلوانی چون تختی هستم. 3- این انقلاب به رهبری امام به پیروزی رسیده است. امام بعد از اینکه حرفهای بابک تمام می‌شود، دستی به سر بابک می‌کشند و او را می‌بوسند و فقط دو سه کلمه‌ای که دریایی از معانی را در برمی‌گیرد به بابک گفتند. و این خود می‌تواند سرمشقی برای تمام ورزشکاران شود. امام فرمودند:]
«پسرم، سعی کن همیشه پهلوان باشی نه قهرمان». (1)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>