سخنرانی
زمان: بعد از ظهر 28 اردیبهشت 1359 / 3 رجب 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: عدم موفقیت طرح کودتا در ایران
حضار: اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
شکست طرح کودتا در ایران
با قاطعیت باید عمل کرد؛ هیچ کس نباید اظهار یأس کند هرکس اظهار یأس کند، نمی‌داند ایران در چه وضعی است. انقلاب ما با کودتا فرق دارد، ایران مثل افغانستان نیست. مردم ایران باید بدانند که حتی فکر کودتا در مغز احدی امکان ندارد وارد شود.
زیرا به محض اینکه این خیال در سرش بیاید اول خودش نابود می‌شود. مگر ملت ما خواب است؟ کودتا مقدماتی می‌خواهد که یکی از آنها خواب بودن ملت است، و دیگر اینکه ارتشی می‌خواهد که آلت دست باشد، نه ارتش ایران که اکثریت قریب به اتفاقش همراه و همدل ملت است. با چهار نفر مخالف که نمی‌شود کودتا کرد. این از شایعات دشمن است، و عده‌ای هم ساده‌اند و گول خورده‌اند. ملت ما تمام خائنین رژیم سابق را به جزایش رسانده، و یا آنها را بیرون کردند، اگر کسی در ذهنش این مسئله بیاید، ملت ما با چنگ و دندان آنان را خُرد می‌کنند.
آسیب ناپذیری ملت ایران
الحمدللَّه ارتش و سپاه و ملت همه با هم اجازه نمی‌دهند که کسی علیه خودشان قیام کند؛ سی و پنج میلیون جمعیت است. به حرفهای ابلهانه عده‌ای که در اتاقهای دربسته حرف می‌زنند، گوش ندهید. من اطمینان می‌دهم که این ملت آسیب پذیر نیست. روزی سفیر شوروی آمد پیش من و گفت افغانستان از ما کمک خواسته است و ما می‌خواهیم وارد افغانستان شویم؛ من گفتم، البته می‌شود افغانستان را گرفت، ولی بدانید که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>