سخنرانی
زمان: صبح 29 اردیبهشت 1359 / 4 رجب 1400
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: جوشش کمیته‌ها و سپاه پاسداران از متن ملت - حفظ حیثیت اسلام و انقلاب
حضار: فرماندهان کمیته‌های انقلاب اسلامی تهران و شهرستانها
بسم الله الرحمن الرحیم
سپاه و کمیته دو نهاد جوشیده از متن ملت
اول باید تشکر کنم از آقایان که آمدند اینجا و از نزدیک با هم مواجه می‌شویم. از ویژگیهایی که انقلاب اسلامی ایران داشت این که به مجرد اینکه پیروز شد، تمام افرادی که در اطراف این کشور، جوانانی که در اطراف این کشور بودند، چه قشر روحانی و چه دانشگاهی و چه سایر قشرها برای خودشان یک احساس وظیفه کردند، بدون اینکه یک سازمان مرکزی در اول باشد. هر گروهی در هر جا که بودند به‌طور خودرو، از متن ملت کأنّه جوشیدند، و سازمانهایی را ایجاد کردند، مثل کمیته‌ها که آقایان از اجزاء و سرپرستان آن هستند، و مثل سپاه پاسداران. اینطور نبود که از اول سپاه پاسداران یا کمیته‌ها را یک مرکزی باشد، که آن مرکز همه را دعوت کرده باشد و التیام داده باشد؛ بلکه احساس یک وظیفه انسانی - اسلامی بود که همه برای اسلام و برای کشور اسلامی خدمتگزار باشند. این یکی از ویژگیهایی است که برای این نهضت و برای این انقلاب بود و از ویژگیهای اسلام است. همه افرادْ خودشان را موظف دیدند که به این انقلاب خدمت بکنند، هرکس به یک ترتیبی؛ جوانهایی که قدرت داشتند که پاسداری بکنند، مجهز شدند برای پاسداری، آقایانی که قدرت داشتند که ایجاد کمیته‌ها را بکنند، در سرتاسر ایران کمیته ایجاد کردند، و هکذا سایر قشرهایی که کأنّه خودرو و با تعلیم اسلامی مشغول فعالیت شدند. و این نهضت مرهون این جوانهای برومند، چه آنهایی که در پاسداری مشغولند و چه آنهایی که در کمیته‌ها هستند و اشتغال به کارهای کمیته‌ها را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>