می‌گفتند اینها؟ مردم در 15 خرداد چه می‌گفتند؟ این 15 خردادی که فردا سالروزش هست، مردم چه می‌گفتند که مستحق این بودند که آنطور که گفتند پانزده هزار مظلوم را اینها به خاک و خون کشیدند، و از قراری که می‌گفتند هدایتش هم خود شخص شاه مخلوع می‌کرده. اینها چه می‌گفتند که مستحق این مسائل شدند؟ ملت ایران در طول این قریب بیست سال که از اول 15 خرداد تا حالا هست، اینها چه می‌گفتند؟ چه می‌گویند؟
مع الأسف تمام رسانه‌های گروهی خارج و بعضی از داخلیها همه در خدمت ابرقدرتها هستند. ما نمی‌توانیم صدای مظلومیت این ملت را به دنیا برسانیم، ما وسیله نداریم. همه روزنامه‌های خارج به ضد ما چیز می‌نویسند. همه رادیوها و تلویزیونهای خارج به ضد ما پخش می‌کنند اکاذیب را. در دنیا ایران را مثل یک جنگلی که تویش یک دسته وحشی جمع شده‌اند و ریخته‌اند به جان مردم، و دارند قتل عام می‌کنند همه را، و پستانهای زنها را می‌برند و چه می‌کنند و چه می‌کنند [معرفی می‌کنند]. ما چطور ندای مظلومیت این ملت را به دنیا برسانیم؟ کی می‌رساند این ندا را به دنیا؟ همه در خدمت آنها هستند. حالا ببینیم که شما آقایان و خانمها که آمدید و رسیدگی کردید اینجا، می‌توانید؟ همچو قدرتی دارید که این مسائل ایران را برسانید؟ ما می‌خواهیم آنی که حقیقت است، هیچ نمی‌خواهیم طرفداری از ما بشود، ما می‌خواهیم طرفداری از حقیقت بشود. آنچه که حقیقت است شما به ممالک خودتان برسانید. آنجا بگویید قضیه 15 خرداد را که چه بوده است. و فردا مشاهده می‌کنید که این ملت که 15 خرداد را همیشه عزادار خواهد بود، می‌بینید که این ملت چه می‌گویند. 15 خرداد با آنها چه کرده است، 17 دی (1) با آنها چه کرده است. ما هر روز در طول این قریب دو سالی که نهضت بالا گرفته بود، ما هر روز یک مسئله‌ای داشتیم، یک مسئله قتل عامی. آیا هیچ شما اطلاع از این حبسیهای زمان رضاخان و محمدرضا خصوصاً زمان محمدرضا هیچ اطلاعی از اینها پیدا کردید؟ هیچ می‌توانید تصور کنید که در این زیرزمینها که در محبسهای اینها موجود است، با این‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>