سخنرانی
زمان: ساعت 10 صبح 14 خرداد 1359 / 20 رجب 1400
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ کشور - دخالتهای امریکا در امور ایران
مناسبت: در آستانه سالگرد قیام 15 خرداد 42
حضار: اقشار مختلف مردم
بسم الله الرحمن الرحیم
15 خرداد، نقطه عطفی در تاریخ کشور
15 خرداد نزدیک است و این روزی است که ملت ما نباید از یاد ببرد و نمی‌برد. 15
خرداد یک نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند. روز 15 خرداد آنطوری که من بعد از اینکه از حبس بیرون آمدم برای من نقل کردند، عمال شاه در بسیاری از شهرستانها که قیام کرده بودند دست به کشتار زدند، و آنطوری که به من گفتند حدود پانزده هزار شهید داشتیم در 15 خرداد، و ما این قلم را آن وقت خیلی بزرگ می‌شمردیم و بزرگ هم بود، لکن بعدها جنایاتی که از طرف شاه؛ شاه مخلوع به کشور ما وارد شد بیشتر از این معانی بود. ما نمی‌توانیم تصور کنیم این جنایاتی که از 15 خرداد تا رفتن بختیار (1) از این مملکت به دست عمال شاه، و به دست عمال امریکا در این کشور واقع شد، قدرت اینکه احصا (2) کنیم آنها را نداریم. ما اجمالی از این جنایات را می‌توانیم بگوییم یا تصور کنیم. تفصیل این جنایات اصلاً قابل احصا نیست. ما چطور می‌توانیم 15 خرداد، معلولینش را بفهمیم چقدر بود، معدومینش و شهدا می‌گویند پانزده هزار بوده است. لکن مصدومین و معلولین، کسانی که اعضای خودشان را در آن گیرودار از دست دادند ما چطور می‌توانیم بیان کنیم یا تصور کنیم. لکن در عین حالی که 15 خرداد یک مصیبتی بود برای‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>