ما نداریم به جای او کسی بگذاریم؛ افرادی باشند که به جای اشخاصی که اگر خدای نخواسته انحرافی دارند گذاشته بشود، و ان شاء الله اصلاح می‌شود این امور. البته انقلابی به این بزرگی نمی‌شود که یکدفعه متحول بشود به یک جوّ سالم، باید به تدریج این جوّ سالم پیش بیاید. و من امیدوارم که با کوشش کسانی که در اینجا هستند و اسلامی هستند و متعهد، با کوشش آنها این اداره بشود و خوب اداره بشود. و با پیدا شدن، یعنی تحقق مجلس شورا حتماً با نظارت مجلس و نظارت دیگران که در قانون تعیین شده این همه اشکالات رفع بشود. و هیچ اشکالی نیست که باید این رفع بشود.
و من از اوّلی که این نهضت رو به [جلو رفت‌] و استقراری پیدا کرد، از اول راجع به رادیو و تلویزیون همیشه این مطلب را می‌گفتم که اینجا باید اصلاح بشود، و با اصلاح این، خیلی از امور اصلاح می‌شود، چنانچه با فساد این، خیلی از امور فاسد می‌شود. حالا هم شما کوشش کنید که در هر مرکزی که هستید خدمت خودتان را به‌طور اسلامی انجام بدهید، و اشخاصی که اسلامی هستند یادداشت کنید که وقتی که بنا شد ان شاء الله به‌طور جدی عمل بشود، و اشخاص نالایق کنار بروند، داشته باشید افرادی که به جای آنها بگذارید. من امیدوارم که ان شاء الله زودتر اصلاح بشود این امور. و البته یک قدری هم صبر لازم است در امور. و همچو نیست که فقط رادیو و تلویزیون اینطور باشد، همه نهادها یک همچو آشفتگیهایی الآن در آن هست که باید با تدریج درست بشود. و من امیدوارم که ان شاء الله بتدریج این امور همه درست بشود، و مطابق دلخواه اسلام و احکام اسلامی باشد. ان شاء الله موفق و مؤید باشید شما. و این خدمتی است که یک خدمت ارجمندی است که باید همه بکنید. و ان شاء الله آنجا را تصفیه کنید به طوری که یک بنگاه اسلامی بشود به همه معنا.
[امام خمینی درباره سرودهایی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، فرمود:]
این‌جور سرودهایی که مهیج است و سرودهایی که مفید است، اشکال ندارد؛ سرود آقای مطهری (1) اشکالی ندارد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>