مصیبتهایی که شماها تحمل کردید و مصیبت برای همه ملت هم بوده است، نمی‌توانیم ما جبران بکنیم. ما عاجزیم از اینکه به شماها تسلیت بدهیم؛ لکن در آستان تولد حضرت مهدی - ارواحنا له الفداء - به ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که ظهور مسعود ایشان را نزدیک کند و تشریف بیاورند و ما هم جمال او را ببینیم و ایشان هم در میان ما، شماها را از نزدیک ببینند، گرچه ایشان مطلعند بر مسائل و مصائب. ما مرهون زحمتهای شماها و عزیزان شماها هستیم و همه ملت ایران مرهون این جوانهایی که با مشت گره کرده نهضت را به اینجا رسانده‌اند و بازهم حاضرند [هستند].
لکن من نمی‌دانم که آیا از این قشرهایی که امروز هم مخالفت با نهضت می‌کنند چه باید بپرسیم. اینها شما را دیده‌اند؟ اینها بی‌اطلاعند از اینکه به شماها چه مصیبتهایی وارد شده است. اینهایی که طرفداری از رژیم سابق می‌کنند، این قلمهای مسمومی که با نوشته‌های خودشان می‌خواهند این انقلاب راعقب بزنند و شکست بدهند، اینها هیچ وقت به فکر این افتاده‌اند که این شهدا، این خانواده‌های شهدا در سرتاسر کشور ما، که عزیزهای خودشان را از دست داده‌اند، به آنها چه می‌گذرد؟ اینها چه می‌گویند؟ اینها چه می‌کنند؟
اینها برای کی با شماها مقابله می‌کنند و معارضه؟ و آیا این ادارات دولتی، وزارتخانه‌ها و همه گروه‌هایی که در اداره این مملکت مشغول هستند، جواب شماها را چه می‌دهند که باز هم در عین حالی که سفارش شده است که این کاغذبازیهای مزخرف را و این کارهای ضدانقلابی را نکنید، باز می‌شنویم که حتی برای شما کارشکنی می‌کنند؛ اینها چه می‌گویند؟ اینها چه هستند؟ اینهایی که در رأس هستند، چطور توجه به این مسائل ندارند؟ چطور آقای رئیس جمهور دخالت در این امور نمی‌کند؟ چطور شورای انقلاب در این امور رسیدگی نمی‌کند؟ چه شده است اینها را؟ به کارهای دیگر مشغولند اینها؟ ما مرهون اینها هستیم. اینها بودند که شما را به این مسندها نشاندند. اگر اینها نبودند، نه من اینجا بودم، نه شما آنجا بودید، نه آنها آنجا و نه دستجاتی که مخالفت با این نهضت می‌کنند در اینجا. آنها که مخالف نهضت هستند حسابشان علی حده است، اما شمایی که با نهضت هستید و در امور این کشور دارید دخالت می‌کنید، اداره این مملکت دست‌