آن کارهایی را که سابق شده است و کرده‌اند، و باید دستگاه‌های آموزشی باشند واقعاً به تمام معنا، و جداً دنبال این باشند که فیلمهایشان فیلمهای فاسد نباشد؛ فیلمهایی باشد که برای مملکت ما الآن به درد بخورد، آموزش باشد در آن، تربیت باشد در آن. و همین‌طور مقالاتی که در آنجا گفته می‌شود؛ در روزنامه‌ها نوشته می‌شود، و نطقهایی که در رادیو پخش می‌شود، همه اینها باید یک چیزهای آموزنده باشد.
لزوم حفظ آرامش در کشور
و یکی از مسائلی که الآن لازم است من عرض کنم، ما الآن در ایران احتیاج به آرامش داریم. اگر ما بخواهیم که این نهضت پیروز بشود، باید ما آرامش این مملکت را حفظ بکنیم. باید همه قشرها متوجه باشند که آرامش را حفظ کنند. نباید به جان هم بیفتند و باید همه دلشان را یکی بکنند؛ تلویزیون باید ارشاد بکند رادیو باید ارشاد بکند.
روزنامه‌ها باید ارشاد بکنند.
روزنامه‌ها نباید یک چیزهایی را که موجب تهییج مردم است و موجب انحراف مردم است در آنجا بنویسند. رادیو نباید این کار را بکند. باید ارشاد بکند و در عین حال مردم را متوجه به این بکنند که ما دشمن داریم، و دشمن دنبال این است که تشنج پیدا بشود؛ باید از تشنجها جلوگیری کرد. و باید آن اشخاص منحرف را ارشاد کرد و اگر ارشاد نشدند، آنها را منزوی کرد، بی اعتنایی کرد به آنها. هر دفعه‌ای که شما یک طوری بکنید که با شدت رفتار کنید، آنها مظلومیت به خودشان می‌دهند و برای ما ضرر دارد. باید هم مسائل را گفت و هم آرامش را حفظ کرد، هم مطالب را مردم بدانند گویندگان باید بگویند و هم آرامش را باید حفظ بکنند.
و من امیدوارم که کسانی که منحرف بودند، حالا از انحراف بیرون بروند. کسانی که در آغوش ملت نبودند، در آغوش ملت بیایند. و من امیدوارم که در این عید سعید مردم به تمام معنا جشن بگیرند و خودشان را مهیا کنند از برای زیارت امام زمان - سلام الله علیه - و ان شاء الله همه موفق باشند و همه قشرها این معنا را بدانند که مهمترش رادیو -
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>