کار دارند آنها. اما در باطن منزلها چه می‌گذرد غیر از توطئه‌ها، که این هم مربوط به نظام است، این آدم در خانه خودش چه می‌کند، ابداً کاری به این ندارد. هر کاری می‌خواهد بکند. آزادی که حکومتهای مادی به مردم می‌دهند غیر از آن آزادی است که حکومتهای معنوی و خصوصاً اسلام به جامعه می‌دهد. طرز حکومت اسلام با سایر حکومتها در تشکیلات، طرز نیروهای مسلح اسلامی با سایر نیروهایی که غیر اسلامی هستند، همه اینها فرق دارند. اسلام از قبل از اینکه شما ازدواج بکنید، با ازدواج شما سروکار دارد. می‌خواهد نتیجه این ازدواج یک انسان سالم باشد. مثل حیوانات نباشد که به‌طور هرج ومرج هر کاری می‌خواهند می‌کنند. از قبل از ازدواج قوانین اسلام هست که چه شخصی را زن قبول کند به ازدواج و چه زنی را مرد قبول کند برای ازدواج. اوصاف مرد، اوصاف زن، اینها مطرح هست در اسلام. در هیچ حکومتی این مطرح نیست که مرد اوصافش چه باشد، زن اوصافش چه باشد. در اسلام این مطرح است، وقت ازدواج چه وقت باشد، بعد از ازدواج چه روابطی بین زن و مرد باشد. وضع زندگی زن و مرد با هم چه جور باشد. وقتی که زن و مرد با هم خلوت می‌کنند وقت این خلوت چه وقت باشد.
همه اینها برای این است که می‌خواهد مقصد عالی اسلام و همه مکتبهای توحیدی این است که انسان درست بشود. این انسان اگر سرخود باشد و مهار نداشته باشد، از همه حیوانات درنده‌تر و موذیتر است.
اشتباه انسان در رسیدن به کمال مطلق
شما می‌بینید که این جنایاتی که الآن بر بشر واقع می‌شود از طرف این قدرتهای بزرگ، که به خیال خودشان اینها تربیت شده هم هستند، [می‌باشد]. این جنایاتی که از طرف این دولتها بر بشر و بر همجنس خودشان وارد می‌شود در طول تاریخ از هیچ حیوانی، درنده‌ای واقع نشده است. حیوان درنده هم طعمه می‌خواهد، آن طعمه که دستش آمد و شکمش سیر شد دیگر نمی‌خواهد یک عده از حیوانات را استثمار کند و تحت سلطه در آورد.
این انسان است که سیر نمی‌شود؛ این انسانی است که هواهای نفسانیه‌اش آخر ندارد،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>